ĐIỂM TỰA ĐẦU TƯ – BẢO HIỂM ĐẦU TƯ

Contact Us

Điểm Tựa Đầu Tư

DIEMTUADAUTU

Manulife – Điểm Tựa Đầu Tư là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ được thiết kế để giúp bạn tham gia đầu tư một cách chủ động và thuận tiện hơn nhằm gia tăng tài sản cho các dự định trong tương lai như đi du lịch, mua sắm, tạo dựng tài sản, quỹ học vấn cho con yêu hay quỹ hưu trí của bản thân… nhưng đồng thời an tâm bảo vệ các kế hoạch tài chính của gia đình trước rủi ro trong cuộc sống.

BẢO VỆ

  • Bảo vệ toàn diện đến tuổi 85 với mệnh giá cao nhưng mức phí cạnh tranh.
  • Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với 10 sản phẩm bảo hiểm bổ trợ gắn kèm.

ĐẦU TƯ

  • Gia tăng thu nhập và tiết kiệm thời gian
  • Đầu tư linh hoạt với danh mục đầu tư đa dạng
  • Tính thanh khoản cao, có thể mua bán các Đơn vị Quỹ tùy theo nhu cầu

Các quyền lợi bạn sẽ nhận được khi tham gia Manulife - Điểm Tựa Đầu Tư

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

1.Chủ động và linh hoạt

a. Linh hoạt lựa chọn đầu tư và chuyển đổi Đơn Vị Quỹ giữa các Quỹ trong cùng một Tài Khoản.

b. Chủ động lựa chọn và thay đổi Tỷ Lệ Phân Bổ Quỹ

c. Chủ động lựa chọn phương thức đóng phí bảo hiểm và đầu tư thêm bất cứ lúc nào

d. Rút giá trị từ Tài Khoản Đóng Thêm (miễn phí) hoặc Tài Khoản Cơ Bản (miễn phí từ năm thứ 10)

e. Miễn phí cho 5 lần chuyển đổi Quỹ mỗi năm.

2. Quyền lợi duy trì hợp đồng:

Nếu hợp đồng thỏa đầy đủ các điều kiện theo quy định trong Điều Khoản Hợp Đồng thì sẽ nhận được các Quyền lợi duy trì hợp đồng như sau:

Quyền lợi định kỳ (Mỗi 3 năm từ năm hợp đồng thứ 3 đến 18): 3% trung bình cộng Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản của 36 ngày kỷ niệm tháng gần nhất (bao gồm ngày kỷ niệm hàng tháng ngay thời điểm xem xét) tại thời điểm chi trả quyền lợi này.

Quyền lợi đặc biệt:

Cuối năm HĐ thứ 10: 100% tổng Phí Ban Đầu thực thu của Phí Bảo Hiểm Cơ Bản trong 3 năm Hợp đồng đầu tiên.
Cuối năm HĐ thứ 20: 300% tổng Phí Ban Đầu thực thu của Phí Bảo Hiểm Cơ Bản trong 3 năm Hợp đồng đầu tiên.

3. Quyền lợi đáo hạn: Tổng Giá Trị Hoàn Lại của Hợp Đồng tại thời điểm đáo hạn.

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi khi Tử vong: tùy theo Kế hoạch bảo hiểm do khách hàng lựa chọn

  •  Kế hoạch bảo hiểm cơ bản: Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm cộng thêm giá trị lớn hơn giữa Số Tiền Bảo Hiểm(*) (STBH) và Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản
  • Kế hoạch bảo hiểm nâng cao: Toàn bộ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng (bao gồm Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản và Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm) cộng với Số Tiền Bảo Hiểm

QUYỀN LỢI GIA TĂNG

Chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý, bạn và người thân sẽ an tâm trước rủi ro không lường trước trong cùng một Hợp Đồng với các quyền lợi ưu việt từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ.

Đặc biệt, từ Năm Hợp Đồng thứ 4 bạn cũng có thể lựa chọn đóng Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ Tự Động từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng.