Tư vấn Quỹ mở Manulife

Contact Us


Quỹ mở Manulife

Bạn vẫn có thể tự do tận hưởng cuộc và làm điều mình thích mỗi ngày, trong khi tài sản của bạn vẫn đang được quản lý và đầu tư bởi đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ và chuyên nghiệp nhất

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) được thành lập năm 2014, là Quỹ Mở hoạt động với mục tiêu Gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá mạnh trong thời gian đầu tư. Chiến lược đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Manulife tập trung đầu tư vào công ty kinh doanh bền vững, tăng trưởng tốt; MAFEQI đầu tư vào cổ phiếu công ty ngành tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, dược phẩm, viễn thông và các công ty tiềm năng khác.

Ưu điểm nổi bật:

 • Phí giao dịch thấp
 • Được tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán và hưởng mức sinh lời hấp dẫn.
 • Không mất nhiều thời gian theo dõi và nghiên cứu thị trường chứng khoán.
 • Đầu tư tích lũy sớm và định kỳ để hưởng phí tham gia thấp và mức sinh lời “lãi kép” cho kế hoạch hưu trí.
 • Tên đầy đủ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife
 • Tên viết tắt: MAFEQI
 • Loại hình Quỹ: Quỹ công chúng dạng mở
 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ số 16/GCN-UBCK cấp bởi UBCKNN ngày 20/10/2014
 • Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
 • Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
 • Tài sản đầu tư: Quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết, tỷ lệ cổ phiếu chưa niêm yết không quá 10%
 • Quỹ MAFEQI phù hợp cho NĐT có mức độ chịu đựng rủi ro cao và thời gian đầu tư trung và dài hạn

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ MAFEQI là đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn trong khi hạn chế một phần rủi ro biến động giá trị đầu tư.

Chiến lược đầu tư

 • Phân bổ tỷ trọng lớn của danh mục vào các cổ phiếu trong các ngành ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế, ví dụ: tiêu dùng, tiện ích, dược phẩm và viễn thông
 • Phần còn lại của danh mục sẽ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tăng trưởng mạnh.
 • Sự dịch chuyển linh động giữa các ngành ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế và các ngành tăng trưởng theo biến động chu kỳ kinh tế.

Quỹ Đầu tư Cân bằng Manulife

MAFBAL được đánh giá là cơ hội đầu tư phù hợp cho các khách hàng trung niên, ưa thích mức độ rủi ro thấp mà vẫn có cơ hội đa dạng hóa loại tài sản đầu tư của cá nhân để chuẩn bị kế hoạch tài chính cho tương lai trung và dài hạn.

Ưu điểm nổi bật:

 • Mức độ rủi ro của sản phẩm thấp
 • Được tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) và hưởng mức sinh lời hấp dẫn
 • Không mất nhiều thời gian theo dõi và nghiên cứu thị trường chứng khoán, thị trường tài chính
 • Tên đầy đủ: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife 
 • Tên viết tắt: MAFBAL
 • Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
 • Nhà đầu tư của Quỹ: Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.
 • Khách hàng phù hợp: khách hàng trung niên, ưa thích các sản phẩm đầu tư an toàn, có độ rủi ro thấp. 
 • Ngày giao dịch: Định kỳ Thứ Hai, ngày làm việc hàng tuần
 • Ngày định giá: Định kỳ Thứ Hai, ngày làm việc hàng tuần
 • Phí phát hành: 0.5% – 3%/giá trị thực hiện mua.

Mục tiêu đầu tư

Ổn định, cân bằng đồng thời tận dụng được cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán

Chiến lược đầu tư

 • Cân bằng giữa đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu; trong đó: Đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng tốt và đầu tư vào các trái phiếu có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
 • Tùy điều kiện thị trường, Quỹ MAFBAL có thể đầu tư một phần vào trái phiếu doanh nghiệp có mức lợi nhuận kỳ vọng tốt so với mức rủi ro tăng thêm.